Η ασφάλιση Πληρωμάτων Πλοίων καλύπτει την Αστική Ευθύνη που έχει ο Πλοιοκτήτης απέναντι στα πληρώματα που εργάζονται σε όλες τις ειδικότητες στα διάφορα πλοία των Ναυτιλιακών Εταιριών, όπου προσλαμβάνονται.

Η σημασία της ασφάλισης πληρωμάτων πλοίων έγκειται στο γεγονός ότι δεν υπάρχει ταμείο κοινωνικής ασφάλισης που να αναλαμβάνει αμέσως την παροχή προστασίας στο ναυτικό. Όπως ίσως ήδη γνωρίζετε, το Ν.Α.Τ. είναι ταμείο συνταξιοδοτικό, ενώ ο «ΟΙΚΟΣ ΤΟΥ ΝΑΥΤΟΥ» αναλαμβάνει την περίθαλψη του ναυτικού, αφού έχουν εξαντληθεί τα ανώτατα όρια δικής σας ευθύνης (ως πλοιοκτήτη), που είστε και ο μόνος υπεύθυνος για την περίθαλψη του ναυτικού.

Η μόνη κάλυψη που υπάρχει είναι από το P & I = Protection and indemnity insurance, πιο γνωστό ως "P&I" ασφάλεια, maritime insurance provided by a P&I Club, αλλά έχει μεγάλες απαλλαγές.

Οι συνήθεις καλύψεις που παρέχονται από τα ασφαλιστικά μας προγράμματα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθενείας του μέλους του πληρώματος, είναι για θάνατο από ατύχημα, μόνιμη μερική ή μόνιμη ολική ανικανότητα, θάνατο από ασθένεια, πρόσκαιρη ολική ανικανότητα, νοσοκομειακή και εξω-νοσοκομειακή περίθαλψη, εισιτήρια επαναπατρισμού παθόντος και αντικαταστάτου, κάλυψη κατά την αποστολή πληρωμάτων στο πλοίο, έξοδα ταφής και μεταφορά σορού ή και άλλες που επιθυμείτε εσείς.

Καλέστε μας για να φτιάξουμε το δικό σας πακέτο καλύψεων.

Share it: