Κάποιοι λένε ότι τα πάγια και γενικότερα ο εξοπλισμός μιας επιχείρησης μπορεί να είναι τα σπουδαιότερα υλικά για μια επιχείρηση. Κάποιοι άλλοι αναφέρουν το προσωπικό αυτής. Τελικά είναι σημαντικό να έχουν ασφαλισθεί όλα αυτά για τη καλή λειτουργία και την συνέχιση της επιχείρησης σας.


Τι γίνετε όμως όταν η επιχείρηση αυτή δεν έχει μόνο έναν ιδιοκτήτη;

Τι γίνετε όταν μια μεγάλη επιχείρηση έχει δύο ή και περισσότερους συνεταίρους που την απαρτίζουν ή και την διοικούν; Θεωρητικά, όσο είναι όλοι εν ζωή τα πράγματα λειτουργούν ομαλά και η επιχείρηση μπορεί να παράγει κέρδη για όλους.

Στην περίπτωση όμως που κάποιος από αυτούς φύγει από ξαφνικό θάνατο ή και μόνιμη ανικανότητα, τότε τα πράγματα αρχίζουν να περιπλέκονται λίγο. Ίσως όχι τόσο σε προσωπικό και οικογενειακό επίπεδο ξεχωριστά για το καθένα, αλλά σίγουρα σε επαγγελματικό. Κι αυτό γιατί ο κάθε ένας εταίρος στην επιχείρηση έχει αναλάβει ένα ξεχωριστό κομμάτι ενεργειών που βοηθάει με το δικό του τρόπο τη βέλτιστη λειτουργία της επιχείρηση του. Στην περίπτωση της απώλειας του, αυτή μπορεί να αναταράξει τη συνοχή των εταίρων και των οικογενειών αυτών εάν δεν υπάρχει η ανάλογη μέριμνα που θα διασφαλίσει την απρόσκοπτη λειτουργία της επιχείρησης ακόμα και μετά από κάτι τόσο τραγικό.

Ας βρούμε μαζί, σήμερα κιόλας, τη λύση σε αυτό το μεγάλο πρόβλημα.

Share it: