Τεχνικές ασφαλίσεις

Οι Τεχνικές Ασφαλίσεις είναι ένας τομέας ταχύτατα αναπτυσσόμενος δεδομένου ότι οι καλύψεις του αφορούν στην υψηλή τεχνολογία που ραγδαία μπαίνει στη ζωή μας (ασφάλιση ηλεκτρονικού εξοπλισμού), τον μηχανολογικό εξοπλισμό που υπάρχει σε όλα τα εργοστάσια (ασφάλιση μηχανολογικού εξοπλισμού) αλλά και τα ιατρικά μηχανήματα (laser) και κυρίως τα κάθε λογής έργα, που γίνονται και θα γίνονται (ασφάλιση εργολαβίας και συναρμολόγησης).

Με τα ασφαλιστήρια αυτά, που είναι ίσως ό,τι πιο σύγχρονο υπάρχει στην ασφάλιση, παρέχονται πλήρης ασφαλιστική κάλυψη από οποιονδήποτε κίνδυνο, με μοναδικές εξαιρέσεις εκείνες που ρητά αναφέρονται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο και που ουσιαστικά είναι κίνδυνοι που δεν είναι καλυπτόμενοι ασφαλιστικά (π.χ. πόλεμος).

Μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες για τις Ασφαλίσεις Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού, την Ασφάλιση Τεχνικών Έργων, την Ασφάλιση Οικοδομικών Κατασκευών και την Ασφάλιση Μηχανικών Βλαβών.

Επικοινωνήστε μαζί μας.

Share it: