Ποιο είναι το σημαντικότερο περιουσιακό σας στοιχείο;

Ο περισσότερος κόσμος θεωρεί ότι το σπίτι, το αυτοκίνητο ή ακόμη οι αποταμιεύσεις του, είναι τα μεγαλύτερα σε αξία περιουσιακά τους στοιχεία. Αντικειμενικά όμως το μεγαλύτερο σε οικονομική αξία αγαθό μας είναι το εισόδημα που παράγουμε στη διάρκεια των ετών που εργαζόμαστε. Συνεπώς είναι πολύ σημαντικό να είμαστε σε θέση και ικανοί να παράγουμε εισόδημα για τον εαυτό μας και την οικογένειά μας, εξασφαλίζοντας την ποιότητα του βιοτικού μας επιπέδου.

Μήπως το μεγαλύτερο περιουσιακό σας στοιχείο είναι ανασφάλιστο;

Αυτοκίνητο: Η μέση αξία ενός ΙΧ 1.600 κυβ. εκ. είναι περίπου €15.000

Κατοικία: Μια μέση κατοικία 110 τ.μ. αξίζει περίπου €150.000

Εισόδημα: Τα εισοδήματα μιας ζωής ξεπερνούν το €1.000.000

*Τα εισοδήματα υπολογίστηκαν με βάση την υπόθεση ετησίου εισοδήματος €30.000, για περίοδο εργασίας 35 ετών.
 

Δεν μπορούμε να αγνοήσουμε τους κινδύνους

Ο κίνδυνος να μείνει ένας εργαζόμενος ανίκανος για εργασία, είτε λόγω ατυχήματος είτε λόγω ασθένειας, είναι σημαντικός και επιβεβαιώνεται από τα υπάρχοντα στατιστικά στοιχεία.

  Σε σύνολο 11.440 τροχαίων ατυχημάτων κατά το 2015

999 άτομα τραυματίστηκαν βαριά

13.097 άτομα τραυματίστηκαν ελαφριά

  Ένα άτομο 20 ετών σήμερα έχει 25% πιθανότητα να αντιμετωπίσει κάποια μορφή ανικανότητας μέχρι την ηλικία συνταξιοδότησης.

  Η πιθανότητα ανικανότητας από ασθένεια είναι μεγαλύτερη από την πιθανότητα ανικανότητας από ατύχημα.

Πηγές: U.S Social Security Administration και Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία

 

Ας υπολογίσουμε το μηνιαίο κεφάλαιο Ασφάλειας Εισοδήματος που χρειάζεστε και θα σας βοηθήσω να εξασφαλίσετε το απαραίτητο κεφάλαιο για την προστασία του βιοτικού επιπέδου της οικογένειας σας.

Share it: