Γνωρίζετε για τις αλλαγές στο δημόσιο σύστημα ασφάλισης της χώρας μας?

Σίγουρα το κομμάτι της συνταξιοδοτικής παροχής δεν βελτιώθηκε σε κανένα ταμείο και για κανένα ασφαλισμένο. Αντιθέτως τα πράγματα έγιναν χειρότερα για όλους. Σε όποιο ταμείο κι ανήκουν. Ακόμα και στα λεγόμενα "καλά " ταμεία το πρόβλημα πλέον έγινε ορατό και ουσιαστικό. Η επιλογή των τριών πυλώνων ασφάλισης που ακούμε τα τελευταία χρόνια είναι αυτή που οδηγούμαστε τώρα με κύρια έμφαση στο τρίτο πυλώνα που θα εκπορεύεται από τον ιδιωτικό φορέα. Ένα φορέα που καλείται να καλύψει το κενό και την, επί ετών κακοδιαχείριση, του δημόσιου φορέα.

Η συμπλήρωση στη σύνταξης σας μπορεί τώρα να πραγματοποιηθεί με ένα σίγουρο και εγγυημένο τρόπο, καλύτερο και πιο σίγουρο από το δημόσιο φορέα. Ακόμα και σε επικουρικό ρόλο μαζί με αυτή από του δημόσιου ταμείου η σύνταξη από τον ιδιωτικό φορέα μπορεί να σας δώσει λύσεις στα κενά που εμφανίστηκαν.

Σίγουρα σημαντικό ρόλο στην επιλογή αυτής της σύνταξης παίζει και ο οργανισμός που θα την παρέχει, οι όροι που θα επιλεγούν και πολλά άλλα σημαντικά χαρακτηριστικά. Γι’ αυτό εμείς, είμαστε σε θέση να σας δώσουμε τις κατάλληλες, πληρέστερες και πιο ουσιώδης συμβουλές και προτάσεις για να έχετε πλήρη ικανοποίηση στη τελική σας επιλογή.

Διάρκεια συμβολαίου, επιλογή περιόδου συνταξιοδότησης, επιθυμητό ποσό, επιθυμητοί όροι, και τόσα άλλα χαρακτηριστικά σε συνδυασμό με κομμάτια προστασίας, όπως αιφνίδια απώλεια, ανικανότητα, μόνιμη ή πρόσκαιρη, μπορούν να επιλεγούν με δικά σας κριτήρια, ώστε να μεγιστοποιήσουν το όφελος, αλλά όχι και το κόστος.

Ζητήστε μας να σας κάνουμε μια ΔΩΡΕΑΝ συνταξιοδοτική μελέτη σε προσωπικό επίπεδο και δείτε την διαφορά !

Share it: