Με την επωνυμία INTERAMERICAN, σαν σήμερα 28 Ιανουαρίου πριν 50 χρόνια -το 1969- ο ασφαλιστικός οργανισμός που έγινε συνώνυμο της ιδιωτικής ασφάλισης στην Ελλάδα άνοιξε το μεγάλο κεφάλαιο της ιστορίας του, ως Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης. Σημειώνεται πως η έναρξη λειτουργίας πραγματοποιήθηκε με άλλο όνομα, που ίσχυσε για λίγες μόνο ημέρες, με δημοσίευση στο ΦΕΚ 4/10.1.1969, δυνάμει ιδρυτικού συμβολαίου από τα τέλη Δεκεμβρίου 1968 μεταξύ της «Οργάνωσις Ταμπουρά ΑΕ» και του Δημήτρη Κοντομηνά και με κεφάλαιο 200.000 δραχμών. Η INTERAMERICAN, στη συνέχεια, ανασυστάθηκε ως Ανώνυμη Εταιρεία το 1971 (ΦΕΚ 1546/30.9.1971), στη βάση της πρώτης ελληνοαμερικάνικης ασφαλιστικής κοινοπραξίας με απόλυτη ισοτιμία, κατά την οποία ο Αλ. Ταμπουράς και ο Δ. Κοντομηνάς κατέβαλαν το 50% του κεφαλαίου της και το υπόλοιπο μισό, ως αντασφαλιστής, η Insurance Company of North America (INA). H νέα INTERAMERICAN ήταν τότε η πρώτη αμιγώς ασφαλιστική Ζωής στην Ελλάδα.

 

Ιστορικά, το joint venture με τους Αμερικανούς διατηρήθηκε έως το τέλος της πρώτης δεκαετίας, ενώ είχε αποσυρθεί ήδη η «Οργάνωσις Ταμπουρά», όταν η INTERAMERICAN περιήλθε στην απόλυτη ιδιοκτησία του Δ. Κοντομηνά, υπό την ηγεσία του οποίου οδηγήθηκε στην πρώτη γραμμή της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς μέχρι το ξεκίνημα του νέου αιώνα, με απόγειο την εισαγωγή της στο ΧΑΑ. Η εταιρεία κατά το διάστημα αυτό είχε αναπτύξει ηγετική δραστηριότητα σε όλους τους ασφαλιστικούς κλάδους, ενώ ήταν η πρώτη ιδιωτική που εισήγαγε την ασφάλιση υγείας, από τα τέλη της δεκαετίας του 1980, καθώς επίσης το πρώτο και μοναδικό στην ασφαλιστική αγορά σύστημα υγείας Medisystem, από τα τέλη της δεκαετίας 1990. Ακόμη, ανέπτυξε σε όλο το φάσμα τη Βοήθεια -οδική και άμεση ιατρική- με δικές της υποδομές, καθώς και τη διαχείριση Αμοιβαίων Κεφαλαίων, ενώ άνοιξε τα επιχειρησιακά όριά της με τραπεζικές (INTERBANK) και τεχνολογικές δραστηριότητες (INTERTECH). 

 

Το 2001 σηματοδότησε τη διεθνοποίηση της INTERAMERICAN με την αλλαγή της ιδιοκτησίας, που από τον Δ. Κοντομηνά πέρασε στον πανευρωπαϊκό όμιλο EUREKO (τότε), με κύριο μέτοχο τη σημερινή μητρική εταιρεία ACMHEA. Η πώληση είχε ανακοινωθεί στις 29 Μαΐου 2001 και ο ολλανδικών συμφερόντων όμιλος, που πρωταγωνιστεί πανευρωπαϊκά στην ασφάλιση υγείας, εισήγαγε την INTERAMERICAN σε μία νέα εποχή. Χαρακτηριστικό γνώρισμα της ιστορικής συνέχειας για την εταιρεία παρέμεινε η πρωτοπορία, που έφερε στο DNA της από το ξεκίνημά της. Ως εταιρεία μέρος της ACHMEA, η INTERAMERICAN επικεντρώθηκε στις ασφαλιστικές δραστηριότητες, βασισμένη στη σύγχρονη ασφαλιστική τεχνογνωσία και την προηγμένη οργάνωση, με έμφαση στη χρήση των τεχνολογικών δυνατοτήτων κατά την τελευταία δεκαετία και την πολυκαναλικότητα στη διανομή (Anytime και δίκτυο Brokers δίπλα στο εταιρικό δίκτυο Agency).

 

Η INTERAMERICAN μπροστά στις σύγχρονες προκλήσεις

 

Τόσο κατά τις τρεις πρώτες δεκαετίες της όσο και κατά τη νέα περίοδό της, υπό την ολλανδική ιδιοκτησία, η INTERAMERICAN άνοιξε δρόμους στην ελληνική ασφαλιστική αγορά. Η εταιρεία τόλμησε πρωτοποριακά στον τομέα της ασφάλισης υγείας, με μοναδικές για ασφαλιστική εταιρεία ιδιόκτητες υποδομές υπηρεσιών.

 

Η INTERAMERICAN εισήλθε πρωτοποριακά και σε φάση ψηφιακού μετασχηματισμού της πριν από την οικονομική κρίση, ενώ με την Anytime έδωσε μια νέα διάσταση στην απευθείας ασφάλιση για τυποποιημένα προϊόντα, με αξιοποίηση του Διαδικτύου - μοντέλο που προσπάθησαν να ακολουθήσουν λίγες ακόμη εταιρείες. Η Anytime σήμερα ηγείται στη διαδικτυακή διανομή στον κλάδο ασφάλισης αυτοκινήτου και ετοιμάζει νέα, σημαντικά ανοίγματα, με το παραδοσιακό δίκτυο Agency της εταιρείας να εστιάζεται στις υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης, αναβαθμίζοντας τον ρόλο του. Παράλληλα, η INTERAMERICAN ανέπτυξε δίκτυο μονάδων κάθετης εξυπηρέτησης πελατών στο αυτοκίνητο (CarPoint), συνεχίζει να επενδύει στην πρωτοβάθμια φροντίδα της υγείας, κυρίως με ιδιόκτητα πολυϊατρεία (Medifirst) και ακολουθεί λογικές σημαντικών συνεργασιών για την ανάπτυξη των πωλήσεων και την ανταλλαγή τεχνογνωσίας.

 

Το μέλλον της εταιρείας, στρατηγικά, συνδέεται με τον απόλυτο ψηφιακό μετασχηματισμό της, με νέο τρόπο διοικητικής οργάνωσης και εφαρμογής συγχρόνων μεθοδολογιών στην εργασία, με τη νέα εμπειρία του πελάτη (ολιστική προσέγγιση αναγκών και ευρύτερη-συχνότερη σχέση μέσω νέων υπηρεσιών), με την καινοτομία και με την αναλυτική σκέψη, με αξιοποίηση των δεδομένων και της έρευνας. Ταυτόχρονα η INTERAMERICAN είναι εδώ και χρόνια προσανατολισμένη στην ιδέα της υπεύθυνης, Βιώσιμης Ανάπτυξης, με πρωτοβουλίες και διεθνείς δεσμεύσεις έναντι των μεγάλων προτεραιοτήτων για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και την υποστήριξη της οικονομίας, της κοινωνίας και του περιβάλλοντος.

 

Με αφορμή την επέτειο, ο Γιάννης Καντώρος, διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, δήλωσε: «Το όνομα INTERAMERICAN μεγάλωσε την ελληνική ασφαλιστική αγορά και σηματοδότησε κάθε στιγμή, κάθε επιτυχία στις δραστηριότητες της μεγάλης εταιρικής οικογένειας, παίρνοντας νόημα και περιεχόμενο από τους ανθρώπους: από γενιές εργαζομένων και συνεργατών και βέβαια, πάντοτε με τους ασφαλισμένους στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος. Με τους ανθρώπους και για τους ανθρώπους της εταιρικής και της ευρύτερης κοινωνίας συνεχίζουμε με αισιοδοξία, δημιουργικό ζήλο και ομαδικό έργο να πορευόμαστε προς ένα μέλλον αντάξιο της ιστορίας μας».